از کتاب ” نقد های بر تواریخ معاصر چگنی” رونمایی شد

از کتاب ” نقد های بر تواریخ معاصر چگنی” رونمایی شد

به گزارش دنیای اسرار:استاد رحیم شاکرمی با بیان اینگه هر قلم به دستی روزی نوشته هایش مورد نقد قرار می گیرد افزود: هر تعریفی که از تاریخ داشته باشیم روزی برملا خواهد شد، طوایف و ایل ها نیز از این قضیه استثناء نیستند نویسندگان باید با بیان واقعیت دنبال جدا کردن سره از ناسره باشند.

افزایش حق مسکن کارگران دوشنبه نهایی می‌شود

افزایش حق مسکن کارگران دوشنبه نهایی می‌شود

معاون وزیر کار اعلام کرد: افزایش حق مسکن کارگران دوشنبه نهایی می‌شود معاون امور روابط کار وزیر کار گفت: افزایش حق مسکن در نشست دوشنبه شورای عالی کار، به عنوان یک مزیت جنبی مزد، نهایی می‌شود. دنیای اسرار: حاتم شاکرمی در جمع خبرنگاران گفت: آنچه در شورای عالی کار مطرح شده، افزایش کمک هزینه حق