رونمایی از مدل جامع ارزیابی فولادها (IRC-Marking)

رونمایی از مدل جامع ارزیابی فولادها (IRC-Marking)

پایگاه خبری دنیای اسرار رونمایی از مدل جامع ارزیابی فولادها (IRC-Marking) گردهمایی معاونان تکنولوژی صنعت فولاد کشور با موضوع چالشهای مرتبط با استاندارد و کیفیت در مدل جامع ارزیابی فولادها با حضور مدیرعامل فولاد مبارکه، معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران، مدیرکل استاندارد استان اصفهان، معاونان و مدیران حوزۀ تکنولوژی، استاندارد و کیفیت صنعت

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان