دسته بندی:

رونمایی از مدل جامع ارزیابی فولادها (IRC-Marking)

پایگاه خبری دنیای اسرار رونمایی از مدل جامع ارزیابی فولادها (IRC-Marking) گردهمایی معاونان تکنولوژی صنعت فولاد کشور با موضوع چالشهای مرتبط با استاندارد و کیفیت در مدل جامع ارزیابی فولادها ادامه خبر

منتشر شده در