دسته بندی:

ارائه ۲۳ خدمت غیرحضوری به مشترکین آبفا استان اصفهان

معاون خدمات مشترکین و درآمد آبفا استان اصفهان اعلام کرد: ارائه ۲۳ خدمت غیرحضوری به مشترکین آبفا استان اصفهان به گزارش دنیای اسرار:عاونت خدمات مشترکین و درآمد ، با داشتن ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

اجرای بیش از ۹۶ درصد شبکه فاضلاب در شهرستان بویین و میاندشت

به گزارش دنیای اسرار:مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان در نشست بررسی مشکلات تاسیسات آب و فاضلاب شهرستان بویین و  میاندشت که با حضور فرماندار و شهردار و اعضای شورای شهر ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

اجرای بیش از ۹۶ درصد شبکه فاضلاب در شهرستان بویین و میاندشت

به گزارش دنیای اسرار:مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان در نشست بررسی مشکلات تاسیسات آب و فاضلاب شهرستان بویین و  میاندشت که با حضور فرماندار و شهردار و اعضای شورای شهر ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

کیفیت آب شرب در تمام شهرها و روستاهای تحت پوشش طرح آبرسانی اصفهان بزرگ یکسان است

مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان تاکید کرد: کیفیت آب شرب در تمام شهرها و روستاهای تحت پوشش طرح آبرسانی اصفهان بزرگ یکسان است به گزارش دنیای اسرار:مدیرعامل شرکت آبفا استاناصفهان ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

برای اولین بار در کشور به بهره برداری می رسد /تله متری شبکه فاضلاب در اصفهان

به گزارش دنیای اسرار:مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان اعلام کرد: برای اولین بار در کشور پروژه تله متری شبکه فاضلاب با پیشرفت بیش از ۸۵ درصد در آینده ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

فاز توسعه تصفیه خانه فاضلاب شهرهای فولاد شهر و بویین در سال جاری به بهره برداری می رسد

به گزارش دنیای اسرار:مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان اعلام کرد: هم اکنون احداث و توسعه هفت باب تصفیه خانه فاضلاب  در استان اصفهان با پیش بینی اعتباری بالغ ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

اجرای ۲۳۷ کیلومتر شبکه فاضلاب دراستان اصفهان

در سال جاری صورت می گیرد: اجرای ۲۳۷ کیلومتر شبکهفاضلاب دراستان اصفهان به گزارش دنیای اسرار:معاون بهره برداری و توسعه فاضلاب شرکت آبفا استان اصفهان با اشاره به توسعه شبکه ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

اجرای فاز دوم بازسازی شبکه فرسوده فاضلاب کلان شهر اصفهان

در آینده نزدیک صورت می گیرد اجرای فاز دوم بازسازی شبکه فرسوده فاضلاب کلان شهر اصفهان به گزارش دنیای اسرار:طول شبکه فاضلاب شهر اصفهان حدود ۳ هزار و ۷۰۰ کیلومتر ادامه خبر

منتشر شده در