دسته بندی:

آزادی ۲۵ زندانی محکوم مالی اززندان های استان در ۱۱ روز گذشته/کمک ۲۵ میلیاردی خیرین از اول ماه مبارک رمضان

مدیرکل زندانهاو مدیرعامل ستاددیه استان خبرداد: آزادی ۲۵ زندانی محکوم مالی اززندان های استان در ۱۱ روز گذشته/کمک ۲۵ میلیاردی خیرین از اول ماه مبارک رمضان به گزارش دنیای اسرار،اسدااله ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

تشکیل جلسه هیئت امناء ستاددیه اصفهان/آزادی ۵۳۱ زندانی جرائم غیرعمد در طی ۹ ماهه گذشته از زندان های استان

تشکیل جلسه هیئت امناء ستاددیه اصفهان/آزادی ۵۳۱ زندانی جرائم غیرعمد در طی ۹ ماهه گذشته از زندان های استان به گزارش دنیای اسرار،جلسه هیئت امناء ستاد دیه استان به ریاست ادامه خبر

منتشر شده در