مدیرکل جدید راه و شهرسازی استان اصفهان منصوب شد

مدیرکل جدید راه و شهرسازی استان اصفهان منصوب شد

مدیرکل جدیدراه و شهرسازی استان اصفهان منصوب شد وزیر راه و شهرسازی طی حکمی مدیر کل راه و شهرسازی و رئیس شورای هماهنگی راه وشهرسازی استان اصفهان را منصوب کرد. دنیای اسراربه نقل از اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی استان اصفهان،محمد اسلامی وزیر راه وشهرسازی در حکمی مهندس حمیدرضا امیرخانی را به عنوان