مدیرکل جدید راه و شهرسازی استان اصفهان منصوب شد

مدیرکل جدید راه و شهرسازی استان اصفهان منصوب شد

مدیرکل جدیدراه و شهرسازی استان اصفهان منصوب شد وزیر راه و شهرسازی طی حکمی مدیر کل راه و شهرسازی و رئیس شورای هماهنگی راه وشهرسازی استان اصفهان را منصوب کرد. دنیای اسراربه نقل از اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی استان اصفهان،محمد اسلامی وزیر راه وشهرسازی در حکمی مهندس حمیدرضا امیرخانی را به عنوان

املاک یاسان برق اصفهان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان املاک یاسان