مدیر عامل شرکت مخابرات ایران گفت : معاون فنی سازمان بازنشستگی پذیرش گروه های تشویقی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان مخابرات توسط صندوق باز نشستگی را اعلام کرد .

به گزارش  دنیای اسرار:،مهندس سید مجید صدری ضمن با بیان این مطلب و با اشاره به اینکه بحث همسان سازی حقوق بازنشستگان مخابرات ،هفته گذشته در دیدار با مدیرعامل صندوق باز نشستگی مطرح شد ،اظهار داشت : در همین راستا معاون فنی سازمان بازنشستگی طی نامه ای به معاون توسعه سرمایه انسانی مخابرات پذیرش گروه های تشویقی را اعلام کرد. این مجوز برای ارسال به واحدهای استانی صندوق مربوطه به مناطق مخابراتی ابلاغ شد .

وی با تاکید بر تسریع در تدوین دستورالعمل و اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان مخابرات بعد ازابلاغ به مناطق مخابراتی افزود : با تعامل بین مشترک صندوق بازنشستگی و شرکت مخابرات ایران بنا شد با انعقاد تفاهم نامه ای بازنشستگان کشوری از تسهیلات مخابراتی استفاده کنند.

مهندس صدری با اظهار امیدواری از تشریک مساعی صندوق بازنشستگی برای حل و فصل مشکلات بازنشستگان و شاغلان افزود : امید واریم تمامی مباحث مربوط به صندوق بازنشستگی و اعمال مقررات تامین اجتماعی برای کارکنان و بازنشستگان مشمول حل شود.

مهندس سید مجید صدری : محاسبه گروه های تشویقی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان مخابرات پذیرفته شد

جمارانی – ۱۳۹۹/۰۷/۲۳

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران گفت : معاون فنی سازمان بازنشستگی پذیرش گروه های تشویقی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان مخابرات توسط صندوق باز نشستگی را اعلام کرد .

به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران ،مهندس سید مجید صدری ضمن با بیان این مطلب و با اشاره به اینکه بحث همسان سازی حقوق بازنشستگان مخابرات ،هفته گذشته در دیدار با مدیرعامل صندوق باز نشستگی مطرح شد ،اظهار داشت : در همین راستا معاون فنی سازمان بازنشستگی طی نامه ای به معاون توسعه سرمایه انسانی مخابرات پذیرش گروه های تشویقی را اعلام کرد. این مجوز برای ارسال به واحدهای استانی صندوق مربوطه به مناطق مخابراتی ابلاغ شد .

وی با تاکید بر تسریع در تدوین دستورالعمل و اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان مخابرات بعد ازابلاغ به مناطق مخابراتی افزود : با تعامل بین مشترک صندوق بازنشستگی و شرکت مخابرات ایران بنا شد با انعقاد تفاهم نامه ای بازنشستگان کشوری از تسهیلات مخابراتی استفاده کنند.

مهندس صدری با اظهار امیدواری از تشریک مساعی صندوق بازنشستگی برای حل و فصل مشکلات بازنشستگان و شاغلان افزود : امید واریم تمامی مباحث مربوط به صندوق بازنشستگی و اعمال مقررات تامین اجتماعی برای کارکنان و بازنشستگان مشمول حل شود.

سید مجید صدری : محاسبه گروه های تشویقی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان مخابرات پذیرفته شد

جمارانی – ۱۳۹۹/۰۷/۲۳

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران گفت : معاون فنی سازمان بازنشستگی پذیرش گروه های تشویقی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان مخابرات توسط صندوق باز نشستگی را اعلام کرد .

به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران ،مهندس سید مجید صدری ضمن با بیان این مطلب و با اشاره به اینکه بحث همسان سازی حقوق بازنشستگان مخابرات ،هفته گذشته در دیدار با مدیرعامل صندوق باز نشستگی مطرح شد ،اظهار داشت : در همین راستا معاون فنی سازمان بازنشستگی طی نامه ای به معاون توسعه سرمایه انسانی مخابرات پذیرش گروه های تشویقی را اعلام کرد. این مجوز برای ارسال به واحدهای استانی صندوق مربوطه به مناطق مخابراتی ابلاغ شد .

وی با تاکید بر تسریع در تدوین دستورالعمل و اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان مخابرات بعد ازابلاغ به مناطق مخابراتی افزود : با تعامل بین مشترک صندوق بازنشستگی و شرکت مخابرات ایران بنا شد با انعقاد تفاهم نامه ای بازنشستگان کشوری از تسهیلات مخابراتی استفاده کنند.

مهندس صدری با اظهار امیدواری از تشریک مساعی صندوق بازنشستگی برای حل و فصل مشکلات بازنشستگان و شاغلان افزود : امید واریم تمامی مباحث مربوط به صندوق بازنشستگی و اعمال مقررات تامین اجتماعی برای کارکنان و بازنشستگان مشمول حل شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *