دسته بندی:

موفقیت تلاشگران ذوب آهن اصفهان در ثبت رکورد ماهانه تولید

برای تحقق ۳میلیون تن تولید در سال ۱۳۹۸ حاصل شد موفقیت تلاشگران ذوب آهن اصفهان در ثبت رکورد ماهانه تولید به گزارش دنیای اسرار:تلاشگران ذوب آهن اصفهان در سال رونق ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

تولید بیش از ۴۳ درصد آهن اسفنجی کشور در گروه فولاد مبارکه

تولید بیش از ۴۳ درصد آهن اسفنجی کشور در گروه فولاد مبارکه به گزارش دنیای اسرار:در سال ۱۳۹۷ کل آهن اسفنجی تولید شده در کشور (شرکت‌های تابعۀ ایمیدرو) بالغ‌بر ۲۴ ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

در سال «رونق تولید» مسئولیت تولیدکنندگان و به ویژه فولاد مبارکه سنگین تر است

در سال «رونق تولید» مسئولیت تولیدکنندگان و به ویژه فولاد مبارکه سنگین تر است به گزارش دنیای اسرار:هم زمان با نخستین روزهای کـــاری ســـال جدیـــد، حمیـــدرضا عظیمیان، مدیرعامل فولاد مبارکه، ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

افزایش تولید ،افزایش سرمایه و برنامه ریزی برای خروج از ماده ۱۴۱ برنامه سال۹۸

درمجمع عمومی عادی سالیانه شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی تاکید شد: افزایش تولید ،افزایش سرمایه و برنامه ریزی برای خروج از ماده ۱۴۱  برنامه سال۹۸ به گزارش دنیای اسرار:مجمع عمومی ادامه خبر

منتشر شده در