معاون بهره برداری و توسعه آب آبفای استان اصفهان خبر داد؛

اجرای مرحله نخست هوشمند سازی سامانه آبرسانی اصفهان بزرگ

مرحله نخست طرح هوشمندسازی سامانه آبرسانی اصفهان بزرگ، با اتکا به ظرفیت داخلی و با استفاده از سامانه یکپارچه تله متری شبکه آبرسانی اصفهان بزرگ، عملیاتی شد.

به گزارش دنیای اسرار:معاون بهره برداریو توسعه آب آبفای استان اصفهان گفت: با اجرای این طرح، تخصیص آب از سامانهآبرسانی اصفهان بزرگ به شهرهای تحت پوشش به صورت هوشمند و عادلانه صورت می گیرد.

ناصر اکبری در خصوص چگونگی اجرای این طرح افزود: براساس داده های هواشناسی، وضعیت تقویمی، میزان جمعیت، سرانه مصرف، وضعیت هیدرولیکی شبکه آب و توپوگرافی منطقه، تخصیص آب از سامانه اصفهان بزرگ به شهرهای تحت پوشش به صورت عادلانه و هوشمند انجام می شود.

وی ادامه داد:  در این طرح پس از در نظر گرفتن  پارامترهای اقلیمی، تقویمی و جمعیتی میزان تقاضای آب در هر پهنه تخمین زده می شود، سپس متناسب با منابع آب در دسترس و با استفاده از حداکثر ظرفیت هیدرولیکی شبکه، تخصیص آب به هر انشعاب از خطوط انتقال صورت می گیرد.

وی به زیر ساخت های لازم برای اجرای این پروژه اشاره و تصریح کرد: این سامانه در محاسبات و تحلیل های خود از تمام منابع داده ای برخط و غیر برخط موجود در شرکت، اعم از اطلاعات امور مشترکین، سامانه سپتا، اطلاعات سامانه ۱۲۲، سامانه تله متری، سامانه پایش فشار و شبکه ایستگاه های هواشناسی برخط و ماهواره‌ای استفاده می کند.

اکبری با بیان این که بهره مندی تاسیسات آبرسانی اصفهان بزرگ از سیستم تله متری در اجرای این طرح از اهمیت به سزایی برخوردار بوده است، گفت: هم اکنون بهره مندی تاسیسات آبرسانی اصفهان بزرگ از سامانه تله متری در سطح مناسبی از پایداری و اطمینان پذیری است که در اجرای موفق این طرح موثر بوده است.  

معاون بهره برداری و توسعه آب آبفای استان اصفهان اعلام کرد: آبفای استان اصفهان  تکمیل مراحل طراحی و توسعه بسته نرم افزاری هوشمند را  به تدریج  برای تمام انشعابات خطوط انتقال سامانه آبرسانی اصفهان بزرگ با رعایت الزامات فنی و امنیتی در دستور کار قرار داده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *